BIOFEEDBACK

Biofeedback Nedir?

Biofeedback, bir kişinin sağlık ve performansı artırmak amacıyla fizyolojik aktiviteyi nasıl değiştireceğini öğrenmesini sağlayan bir süreçtir.

Hassas araçlar, beyin dalgaları, kalp fonksiyonu, nefes alma, kas aktivitesi ve cilt sıcaklığı gibi fizyolojik aktiviteyi ölçer. Bu araçlar hızlı ve doğru bir şekilde bilgileri kullanıcıya geri gönderir. Bu bilginin sunumu genellikle düşünce, duygu ve davranış değişiklikleri ile bağlantılı olarak istenen fizyolojik değişiklikleri destekler.

Daha basit bir tanım şu şekilde olabilir: Biyolojik geri bildirim, birçok fizyolojik işlevin, aynı sistemlerin etkinliği hakkında bilgi sağlayan frekansları kullanarak onları daha kolay idare edebilmek için daha fazla farkındalık kazanma sürecidir.

Biofeedback Tedavisi

Bu tanımların her ikisinde konseptin temel bir özelliği, "irade" ile yeni bir bilişsel "öğrenme" yeteneğinin sonucu arasındaki ilişkidir. Bazıları bu kavramı inceler ve sadece mutlaka yeni öğrenilen bir becerinin isteyerek kazanılmasına atfetmekle kalmaz, aynı zamanda dinamikleri bir davranışçı koşullandırma alanlarına da genişletir.

Davranışçılık, bir organizmanın çeşitli koşullara veya etkilere maruz bırakılarak eylem ve işlevlerini değiştirmenin mümkün olduğunu iddia eder. Konseptin anahtarı sadece fonksiyonların bilinçsiz olması değildir; ancak şartlandırma prosesleri kendiliğinden organizmaya karşı bilinçsiz olabilir. Bilgi ile kodlanmış biofeedback öncelikle organizmanın işleyişinde önemli değişiklikler yaratmada biofeedback'in davranış koşullanmasına dayanır.

Beyindeki noradrenerjik nöronlar aktive edildiğinde beynin geniş bölümlerinde etkiler yapan bir nörotransmitter sistem oluşturur. Etkiler, uyanıklık, uyarılma ve eylem için hazır olma durumunda kendini gösterir ve tüm bunlar gerçekleşirken biofeedback ile erken tanı ve önlem alarak tedavimizi tamamlıyoruz.

Biofeedback Terapisi

Biofeedback günümüzde kişiye kas gerilimi, ağrı, vücut ısısı, beyin dalgaları, cilt yenilenmesi ve saç dökülmesine karşı gevşeme, imgeleme ve diğer bilişsel kontrol teknikleriyle denetlemeyi öğreten hasta-güdümlü bir alternatif tedavidir. Beyin dalgalarımızın yanı sıra hepimizin bedeninde fizyolojik durumlar yaşanıyor. Kalp atışımız, nefes alıp vermemiz, olumsuz düşünceler, deride oluşan reaksiyonlar ve vücut ısımız…

Bunların hepsini bilinçaltımız kontrol ediyor ve kalbimizin kaç kere attığının ya da göğsümüzün dakikada kaç kere inip kalktığının farkında olmuyoruz. Oysa bunların arasındaki uyumsuzluk da çeşitli hastalıklara ve performans düşüklüklerine sebep oluyor. İşte beynimize bunları kontrol etmeyi öğreten sisteme “Biofeedback” adı veriliyor.