EMDR Terapisi

Toplumsal Paranoya
3 Şubat 2017
Kara Sevda Tedavi Edilmeli!
3 Şubat 2017

EMDR Nedir ?

EMDR (Türkçe açılımıyla: Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme ), kişinin göz hareketleriyle olumsuz yaşantılara, travmatik olaylara karşın duyarsızlaştırılmasını içeren güçlü bir psikoterapi yöntemidir. Yaklaşık otuz beş yıldır ruhsal sorunların tedavisinde başarıyla uygulanmaktadır. 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından geçerliliği ve bilimsel bir terapi yöntemi olduğu kabul edilmiştir. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin faklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.


1987 tarihinden itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hızla gelişti. Günümüzde EMDR terapi, çeşitli problemlerin ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde başarıyla uygulanan nörobiyolojik ve diğer terapi yöntemlerini de kapsayan bütüncül bir tedavi yöntemidir.

EMDR nasıl etki ediyor?

Beyin de tıpkı beden gibi kendini iyileştirebilme kapasitesine sahiptir. Nasıl ki bir çocuk düşüp dizini yaraladığında bir süre sonra yarası kendiliğinden iyileşiyorsa yaşadığımız olumsuz olaylara karşı beyin de “Adaptif Bilgi İşleme”  sayesinde uyku esnasında ya da zaman içersinde olayları sağlıklı bir şekilde değerlendirebilir. Ancak çocuk cam kırıklarının üzerine düştüyse bu yaranın temizlenebilmesi ve iyileşebilmesi için doktora gitmek gerekir. Olumsuz yaşantısı olmayan çocuk yoktur ancak bazıları bunu sağlıklı bir şekilde değerlendirebilirken bazılarının yaraları cam kırıklarıyla doludur. Bir başka deyişle bugünkü sorunlarımızla baş edemiyor olmak, belirsizliğe tahammül edememek, ilişkisel problemler, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, sınav kaygısı, migren, fibromiyalji v.b gibi problematikler çocuklukta batan cam kırıkları olabileceğine dair bize bir bilgi veriyor olabilir.

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni deneyim aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve işlevsel hale getirir. Duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor gibi gözükmektedir. Yeni bilgi işleyip mevcut anı ağına entegre olamaz. Deneyimi adlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz . Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.

EMDR’ ye göre rahatsızlıkların olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir biçimde depolanmış bu tür anılar yatar. Kişinin kendisiyle ilgili olumsuz inançları( Örn: ben aptalım) olumsuz duygusal tepkileri ( başaramamaktan korkma ) ve olumsuz somatik tepkileri ( sınavdan önceki gece karın ağrısı ) problemin kendisi ,semptomları bugün ki dışavurumlarıdır.bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş anılar şu anki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her türlü yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmaller, başarısızlıklar, pişmanlıklar  işlenmemiş anılar arsında yer alabilirler. EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Duygu ağırlıklı olan sağ beyinde takılı kalan anılar çeşitli yöntemlerle beynin sol yani analiz ağırlıklı bölümüne aktarılır böylece danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR’ın birincil hedefi bugünkü semptomların ortadan kaldırılmasıdır ancak bunun yanı sıra söz konusu anılara yeni bir perspektiften bakılmasını da sağlar. Bu da kişinin kendisine, ilişkilerine ve dünyaya daha gerçekçi bir açıdan bakmasına yardımcı olur. Kişisel gelişim ve değişim bu noktada başlar.

EMDR NASIL UYGULANIR?

EMDR terapi bir cihaz eşliğinde beynin sağ ve sol taraflarının uyarılması amaçlanarak uygulanır.