Özel Sektör

3 Şubat 2017

Aşırı Denetim Hasta Ediyor!

AŞIRI DENETİM, DENETİM MİDİR? Yönetim, yargı, güvenlik ve denetim birimlerinde çalışan herkes, psikolojik eğitim almalı, empati ve hoşgörü yeteneği geliştirilmelidir. Kamu sektöründe ilk işe alımlarda kişiler psikolojik testlerle emosyonel durum ve kişilik belirlemesi yapılmalı, ileri süreçteki yönetim kademesi bu sonuçlara […]